Home

Marcel Vermeersch.

Paintings / Schilderijen

Mijn schilderijen weerspiegelen situaties die je in het dagelijkse leven elke dag kan tegenkomen. Ze werken bevreemdend door het tafereel in een eerder ongewone ruimte of context te situeren. Dit roept vragen op waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Net zoals in het echte leven niet één waarheid bestaat. Zo kan iedereen er zijn eigen verhaal in terug vinden.

My paintings reflect situations that one can experience every day. They are somehow surprising by the unusual space or context in which they seem to occur. This evokes questions with multiple answers. As in real life, there is not just one truth. Every one can imagine his own story in the pictures.

TIED AND BOUND

LOCAL MIGRATION

LOVE IS WAITING FOR YOU

INTO THE WOODS

LIFE SUCKS

HELP ME

TRAPPED

WITCH KID

MY NAME IS HOPE

CONTACT: marcel.vermeersch@telenet.be

+32 495/61 48 72

%d bloggers liken dit: